Hlavné znaky kardanových hriadeľov

Kardanový hriadeľ slúži na prenos energie z hnacieho na hnaný hriadeľ , ak nie sú tieto hriadele v jednej rovine a mení sa uhol i dĺžka. Už v roku 1545 opísal krížový záves a kardanov kĺb taliansky matematik Gerolamo Cardano. Kardan niekedy ľudovo nazývaný kardán sa používa v osobných ,nákladných autách , stavebných a poľnohospodárskych strojoch, priemysle a doprave.

vysoká odolnosť voči zmenám dynamického zaťaženia

veľké uhly vychýlenia

rovnomerné rozdelenie zaťaženia v rozsahu axiálneho posuvu

malý rotačný priemer, nízku hmotnosť a veľké množstvo prírubových pripojení

Kardanové hriadele

Zobrazenie našej práce na konkrétnych príkladoch.